FAQ

odpovědi na nejčastější dotazy
Co se stane, když zadám na Vašem webu poptávku?

V krátké době budete kontaktován pracovníkem společnosti za účelem vstupní konzultace a vyžádání případných podkladů k dalšímu jednání.

Jaké druhy pohledávek vykupujete?

V zásadě bez omezení – mohou to být pohledávky z obchodního styku, ze smluv o úvěrech a zápůjčkách, ze škodních událostí i třeba z neplaceného výživného.

Do jaké výše vykupujete pohledávky?

Jakákoli pohledávka, ať vysoká či nízká, může být předmětem postoupení na společnost AB Pohledávky, a.s. Jestli to v daném případě bude pro klienta přínosné, vyplyne až z konzultace s klientem.

Za jakou cenu vykupujete?

Bez bližšího posouzení pohledávky lze těžko odhadnout, ale obecně řečeno se diskont obvykle pohybuje v řádu jednotek až desítek procent.

Dle čeho stanovujete hodnotu výkupu?

Výše úplaty za pohledávku závisí zejména na jejím druhu, stáří, okolnostech jejího vzniku, osobě dlužníka a dostupné dokumentaci k pohledávce.

Jaká je obvyklá doba, do kdy vymůžete peníze?

Délka vymáhání se různí. Podstatné ovšem je, že klient na výsledek vymáhání nemusí čekat – on své peníze za postoupenou pohledávku dostane okamžitě.

Kdo fakticky vymáhá pohledávky?

Pověření pracovníci společnosti ve spolupráci s externí advokátní kanceláří.

Jaké využíváte prostředky k vymáhání?

Obchodní vyjednávání s dlužníkem, udržování aktivního kontaktu, civilní soudní řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení.

Hrozí mi nějaká rizika po odprodeji pohledávek?

Rizika spojená s uplatněním pohledávek, především riziko jejich nedobytnosti, na sebe přebírá společnost AB Pohledávky, a.s.

Případová studie

Zadáte svou poptávku po prodeji Vašich pohledávek na webu www.abpohledavky.cz, a to buď prostřednictvím poptávkového formuláře nebo telefonu. V řádu hodin se na Vás obrátí pověřený pracovník kvůli vstupní konzultaci. Vyžádá si od Vás případné doplňující podklady k pohledávce a okolnostem jejího vzniku. Budou-li podklady dostačující, spustí se proces ocenění pohledávky, na jehož základě Vám zpravidla do druhého dne bude předložena cenová nabídka na odkup pohledávky. Pokud Vám nabízená cena bude vyhovovat a odsouhlasíte ji, bude vypracována smluvní dokumentace k postoupení pohledávky. Po uzavření smlouvy o postoupení pohledávky následuje obvykle do dvou dnů výplata peněz.

Ozvěte se nám kdykoliv

+420 226 296 025
info@abpohledavky.cz

Prostor pro Vaše rychlé dotazy

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely nezávazné analýzy pohledávek.

Abychom mohli nabídout obsah přímo pro Vás, používáme cookies.
Pokračováním na našich stránkách s tím souhlasíte. Více se dozvíte zde.